Regulamin

Regulamin sklepu

Sklep internetowy Ti-Tinka.pl działający pod adresem www.sklep.titinka.pl, prowadzony jest przez: Antoni Niemczynowicz ASC z siedzibą w Warszawie 00-382, przy ul. Solec 81B lok. 73 A, NIP: 113-28-08-691.

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin sporządzony został w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady działania platformy funkcjonującej pod domeną sklep.titinka.pl oraz świadczenia i korzystania z usług. Regulamin określa prawa i obowiązki użytkowników, oraz prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności serwisu, jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego.

1.2. Warunkiem zakupu towarów i korzystania z usług oferowanych przez serwis jest dokładne zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu oraz jego pełna akceptacja.

1.3. Nazwa sklepu, jego koncepcja, układ graficzny, logo, elementy grafiki oraz baza danych podlegają ochronie prawnej i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane i wykorzystywane bez zgody podmiotu uprawnionego.

2. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

2.1. Klient składając zamówienie w sklepie internetowym, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w specyfikacji zamówienia. Momentem zawarcia umowy sprzedaży jest kliknięcie guzika „Kupuję i płacę”, potwierdzającego zakup wybranego produktu.

2.2. Do realizacji zamówienia przystępujemy po zaksięgowaniu wpłaty na koncie. Prosimy o podanie numeru zamówienia w tytule przelewu.

2.3. Do zamówienia dołączana jest faktura.

2.4. Ewentualne zmiany w zamówieniu ustalane są indywidualnie drogą mailową.

2.5. Zamówienia indywidualne są wykonywane po wcześniejszym ustaleniu szczegółów drogą mailową, są one wyceniane indywidualnie, a czas ich realizacji zależy od wielkości i poziomu trudności zamówionego produktu.

3. KOSZTY WYSYŁKI

3.1. W sklepie internetowym Ti-Tinka.pl obowiązują cenny wysyłki zgodne z cennikiem Poczty Polskiej:

  •  List polecony priorytetowy mały –8 zł
  •  Odbiór osobisty w Warszawie – 0,00 zł
  •  Odbiór zamówienia możliwy jest po uprzednim ustaleniu terminu i miejsca.

3.2. Koszty dostawy dotyczą obszaru Polski. Przy wysyłkach zagranicznych prosimy o kontakt na adres kontakt@ti-tinka.pl przed złożeniem zamówienia w celu ustalenia kosztu wysyłki w zależności od kraju przeznaczenia i ilości towaru.

3.3. W skład opłaty za transport wchodzi koszt opłaty pocztowej lub kurierskiej, koszt opakowania i przygotowania towaru do wysyłki.

3.4. Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić w obecności doręczyciela, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia nie należy przyjmować przesyłki i sporządzić protokół zniszczenia oraz skontaktować się jak najszybciej z naszym sklepem w celu wyjaśnienia sprawy.

4. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

4.1. Wysyłka przedmiotów dostępnych w sklepie realizowana jest codziennie (od poniedziałku do piątku).

4.2. Towar wysyłamy w ciągu 2 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty na koncie. W przypadku produktów wykonywanych na zamówienie termin realizacji zamówienia jest ustalany indywidualnie.

4.3. Zastrzegamy sobie prawo do wysyłki towaru w czasie dłuższym niż deklarowany w nagłych sytuacjach niezależnych od firmy lub w przypadku bardzo dużej liczby zamówień.

5. REKLAMACJE

5.1. Reklamacje rozpatrujemy po otrzymaniu drogą mailową zgłoszenia (w ciągu 14 dni od daty dostarczenia produktu) wraz z uzasadnieniem oraz zdjęciem reklamowanego towaru, na którym będzie widoczna przyczyna reklamacji. Następnie reklamowany produkt należy odesłać do siedziby firmy (na swój koszt).

5.2. Każdą reklamację rozpatrujemy indywidualnie. Reklamowany towar nie może nosić śladów użytkowania. Kupujący ponosi wszystkie koszty wysyłki wynikające z reklamacji towaru i jego wymiany na inny produkt. W sytuacji, gdy otrzymany produkt posiada wady fabryczne wymienimy go lub zwrócimy Państwu jego równowartość. W przypadku, gdyby otrzymany towar nie był tym, który został zamówiony/zakupiony dokonujemy jego wymiany w ciągu 14 dni od otrzymania reklamowanego towaru.

6. ZWROT TOWARU

6.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Towar powinien być odesłany w oryginalnym opakowaniu i nie może nosić śladów użytkowania.

6.2. Termin, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy.

6.3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w przypadku świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, tj. produktów wykonywanych na zamówienie (np. zaproszenia itp.). (USTAWA z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Dz.U. 2000 Nr 22 poz. 271 Art. 10. punkt 3 podpkt.4).

6.4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadku świadczenia usług  zamówienia indywidualnego rozpoczętego, za zgodą konsumenta.

7. INFORMACJE DODATKOWE ODNOŚNIE PRODUKTÓW WYKONYWANYCH NA ZAMÓWIENIE

7.1. Sprzedający zobowiązuje się do wykonania zamówienia zgodnie z ustaleniami poczynionymi z klientem drogą mailową.

7.2. Sprzedający zobowiązuje się do przesłania zdjęć gotowego produktu do akceptacji zamawiającego (drogą mailową).

7.3. Mailowa akceptacja zdjęcia gotowego produktu jest jednoznaczna ze zgodą na zakup produktu.

7.4. Kolory produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych w zależności od indywidualnych ustawień monitora.

7.5. Zamówione produkty mogą różnić się od gotowych produktów dostępnych w sklepie.

8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

8.1. Twoje dane są u nas bezpieczne

8.1.1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Antoni Niemczynowicz ASC, ul. Solec 81 B lok. 73 A, 00-382 Warszawa, NIP: 1132808691

8.1.2. Twoje dane osobowe podawane w formularzu zamówienia będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji usługi.

8.1.3. Twoje dane osobowe podawane w formularzu newsletter będą przetwarzane, w celu wysyłki newslettera, czyli m.in. informacji na temat wpisów blogowych czy szkoleń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji usługi newsletter. Jeśli ich nie podasz, nie będziemy mogli wysyłać do Ciebie wiadomości, ani innych produktów blogowych.

Twoje dane będą przechowywane przez okres dystrybucji usługi newslettera.

8.1.4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie do momentu wycofania przez Ciebie udzielonej zgody/wypisania się z newslettera, a następnie zostaną usunięte, chyba że zdecydujesz się korzystać z naszych usług i pozostawisz je na innej podstawie i we wskazanym Ci celu.

8.1.5. Twoje dane osobowe będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawca usługi dystrybucji newslettera.

8.1.6. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje Ci też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

8.1.7. Posiadasz też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem.

8.1.8. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych odbywa się poprzez – e-mail: kontakt@ti-tinka.pl
9. PRAWA AUTORSKIE

9.1. Prezentowane artykuły i elementy graficzne są naszą własnością i stanowią przedmiot praw autorskich. Kopiowanie i/lub wykorzystywanie ich w jakiejkolwiek formie bez naszej wcześniejszej pisemnej zgody jest zabronione.

10. INFORMACJE DODATKOWE

10.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

10.2. Wszelkie pytania i uwagi prosimy kierować na adres: kontakt@ti-tinka.pl

10.3. Wszelkie spory Strony zobowiązują się rozwiązać polubownie, w przypadku braku porozumienia spory rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla miejsca rejestracji firmy.

10.4. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów, również Ustawy z dnia 17 lutego 2007 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271 z późn. zm.) i Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141 poz.1176).

10.5. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

11. PROMOCJE

11.1. Sklep ma prawo wprowadzać promocje okazjonalne.

11.2. Aby skorzystać z promocji należy wpisać odpowiedni kod podczas składania zamówienia.

11.3. Promocja trwa do odwołania.